Tấm ốp than tre vân gỗ

    ✅ Tấm Ốp Sợi Than Tre Giá Rẻ: 350.000 – 370.000 (m²)

    ✅ Tấm Ốp Sợi Than Tre Phổ Thông: 400.000 – 450.000 (m²)

    ✅ Tấm Ốp Sợi Than Tre Cao Cấp: 500.000 – 650.000 (m²)

    Danh mục: